Make your own free website on Tripod.com

vzw Maman au Secours

 
Ilunga SOMPWE

 

             vzw Maman au Secours - Kreativiteit - Solidariteit

a. Hoofddoel van de organisatie: a) Belgisch-Kongolese vriendenkring in België, samen met asbl Maman au Secours in Lubumbashi-Kongo, ter bevordering van een goede verstandhouding BELGIE-KONGO(RDC), het beter leren kennen van beide gemeenschappen, meewerken aan de integratie van beide gemeenschappen in beide landen en een goede samenwerking met andere organisaties die hetzelfde nastreven met respect voor ieders cultuur - rechten en plichten. b) Alle activiteiten die verband houden met a). Zij drijft geen nijverheids- of handelszaken en beoogt niet of enig stoffelijk voordeel te verschaffen aan haar leden. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

 

b. Wanneer werd de organisatie opgericht? Rechtbank Koophandel Kortrijk 26/04/2005

 

c. Geschiedenis van de organisatie (een voorstellingsfolder-brochure) Mevr. SOMPWE Ilunga was gedurende de maand september 2000, als zangeres voor optredens in Zambia, Zimbabwe en Kongo. Tijdens een interview op de Kongolese TV-Lubumbashi werden er contacten gelegd om een bezoek te brengen aan de zieken in een hospitaal, om zich persoonlijk ervan te vergewissen in welke slechte toestand de zieken opgenomen werden en iets te ondernemen tezamen met het Kongolese asbl Maman au Secours. Mevr. SOMPWE Ilunga heeft dan een bezoek gebracht aan het hospitaal en er werd haar gevraagd of ze persoonlijk meter wou zijn van dit hospitaal, wat zij aanvaardde. Tezelfdertijd hebben ze ook om financiële en materiële hulp vanuit België gevraagd. Er was o.a. veel vraag voor medicamenten, enz. Gedurende dit bezoek was mevr. SOMPWE Ilunga getuige van het overlijden van een te vroeg geboren baby, omdat er geen couveuse was. Dit was voor haar een reden om niet bij de pakken te blijven zitten, en er daadwerkelijk iets aan te doen. Het is teveel om alle details op te noemen, een beter getuigenis kan je vinden op een dat moment opgenomen videocassette. Bij het bezoek aan kleinere dorpen werd ze geconfronteerd met tekort aan drinkbaar water, wat resulteerde in cholera-besmetting, enz. Waarom een stilte tussen 2000 en 2005? Na terugkomst in België in de maand november 2000, is mevr. SOMPWE Ilunga begonnen met de opname van een CD, waarvan de opbrengst zou dienen voor de hulpverlening aan het hospitaal. Na de opname van de CD werd zij brutaal geconfronteerd met het overlijden van haar enige zoon, Didier SOMPWE op 20/01/2001, die zojuist zijn universitaire studies had beëindigd, en bij de gemeenteraadsverkiezingen van december 2000 in Frepont (Liëge) verkozen werd als gemeenteraadslid, door een verkeersongeval. Dit was voor mevr. SOMPWE Ilunga een heel ernstige beproeving, die haar verschillende jaren heeft gekost om er terug bovenop te komen. In de maand oktober van het jaar 2002 heeft ze daarbij ook nog haar echtgenoot, mr. Rudolf Versnoeyen, verloren door een ongeneeslijke ziekte. Na deze zware beproevingen, besefte ze dat hoe dan ook het leven verder gaat en is zich er meer dan ooit van bewust om zich ten dienste te stellen van haar land, en speciaal voor de moeders die zoals zij dezelfde beproevingen hebben ondergaan. Om dit te realiseren wil ze ook culturele activiteiten organiseren in België. Mevr. SOMPWE Ilunga, weduwe, en alleenstaande, wonende Motestraat 12 - 8530 Harelbeke wil zich nu inzetten en mensen motiveren om via haar vzw, met kleinschalige projecten, hulp te bieden aan Kongo.

contact

 

vzw Maman au Secours 

vzw Maman au Secours wordt gesteund door: